Osmišljavanje slogana branda

Proizvoda, Projekta, Tvrtke

Ako u jednoj ili nekoliko riječi možemo na zanimljiv način predstaviti srž i prenijeti željenu poruku branda, znači da smo kreirali kvalitetan slogan.

Česti su slučajevi u kojima brandovi svojim sloganima generički, nepamtljivo i nedovoljno relevantno govore "o sebi": da su najbolji, posebni na ovaj ili onaj način, gotovo savršeni. Ali nisu. Nisu autentični i njihova poruka nije istinita. To su slogani koji dođu i odu, teško se pamte i ne ostavljaju trag. Naprosto su loše osmišljeni. Kreiranje slogana djeluje lako no zapravo je jedan od zahtjevnijih zadataka brandiranja.

Uključeno u uslugu

Inicijalne konzultacije

Kroz intenzivan razgovor otkrit ćemo što Vaš brand treba predstavljati, tko su Vaši idealni klijenti, kako će Vas pronaći i zašto bi trebali biti zainteresirani za ono što Vi nudite.

definiranje ciljeva

Određivanje jedinstvene poruke koja će bitno diferencirati brand od ostale konkurencije i izgraditi jedinstvenu svijest o brandu.

Preliminarna pretraga

Za svaki predloženi slogan radimo preliminarnu pretragu na potencijalne konflikte sa već postojećim.

5 prijedloga

5 različitih prijedloga slogana branda.

Često postavljena pitanja

Zašto branding.hr

+

Iza nas je dugogodišnje iskustvo iz područja marketinga, brandinga i vizualnih komunikacija. Kako smo i sami poduzetnici, dobro razumijemo važnost svih, poslovnih aspekata. Rezultat našeg rada su rješenja koja, osim što lijepo izgledaju, ostvaruju i zadane ciljeve te su korisna i nužna za komunikaciju branda i ciljne skupine. Kreativni smo i uvijek ukorak s vremenom, potrebama i željama tržišta. Sve ovo čini nas visoko kompetentnim timom u našoj branši što potvrđuje i cijeli niz zadovoljnih klijenata sa kojima smo ostvarili uspješne suradnje i koji nam se vraćaju sa idejama za nove projekte.

Da li slogan branda osmišljen za lokalno tržište mogu koristiti i međunarodno?

+

Svako ime neće ili ne mora biti jednako uspješno i na lokalnoj i na međunarodnoj razini. To je razlog za promišljanje o ambicijama prema međunarodnom poslovanju, prije i pri kreiranju imena. Kulturne razlike stvaraju različita tržišta. Nešto što su na jednoj strani svijeta sličnosti na drugoj mogu biti razlike. Slične stvari mogu, ovisno o perspektivi potrošača, djelovati prihvatljive i privlačne, jednako kao i neprihvatljive i neprivlačne. Uzmite to u obzir.

Neograničeno pravo korištenja slogana branda

+

Klijent ima neograničeno pravo korištenja autorskog djela: prostorno, vremenski i količinski, onog trenutka kada je projekt u cijelosti plaćen. U slučaju nepodmirenih potraživanja od strane branding.hr-a, prava nad autorskim djelom zadržava branding.hr te klijent nema pravo korištenja sve do trenutka podmirenja dugovanja.

Postaju li svi predloženi slogani moje vlasništvo?

+

Ukoliko se u samom početku ne dogovorimo drugačije, dobivate pravo na korištenje samo jednog (1) slogana – onog koji ste odabrali.

Pravna zaštita slogana branda

+

Pravne usluge provjere mogućnosti zaštite intelektualnog vlasništva putem pretrage postojećih žigova i prijava žigova u Hrvatskoj i inozemstvu, pravno savjetovanje kao i postupak zaštite slogana pred nadležnim tijelima u Hrvatskoj i inozemstvu obavljamo putem partnera ovlaštenog odvjetničkog ureda i predstavljaju zasebnu uslugu.

Otkazivanje projekta

+

Ako naručitelj otkaže narudžbu vezano uz usluge verbalnog identiteta (naziv brenda i/ili slogan branda) iz razloga za koje branding.hr nije odgovoran, obavezan je nadoknaditi dogovoreni honorar u potpunosti, uključujući do tada stvorene troškove dodatnih usluga. branding.hr također ima pravo ispostaviti račun odštete za neiskorišteni kapacitet posla i štete koje su time nastale.

branding.hr ima pravo odstupiti od projekta u bilo kojoj fazi, ako se naručitelj nije pobrinuo za to da svi dokumenti i okolnosti koje su neophodne za optimalno ispunjavanje zadatka budu dostupni na vrijeme i u potpunosti. U slučaju odstupanja branding.hr-a od projekta zbog gore navedenih razloga, naručitelj je obavezan nadoknaditi punu cijenu honorara (uključujući i dotad stvorene troškove dodatnih usluga).

branding.hr ima pravo odstupiti od ugovora ako mu naručitelj grubo povrijedi profesionalni integritet ili ako je u zaostatku s plaćanjem honorara. To pretpostavlja najavu povlačenja i stavljanje naknadnog roka plaćanja koji nije duži od dva tjedna.

Uvjeti plaćanja

+

Računi se podnose u međufazama, prema dogovoru s naručiteljem, a broj međufaza ovisi o kompleksnosti i vremenskom trajanju projekta. Najčešće se računi podnose u dva obroka. Prvi uplatom avansa i drugi prije predaje finalnih materijala naručitelju.
Računi dospijevaju na naplatu u roku od 3 radnih dana nakon ispostavljanja.
Naručitelj ne dobiva pravo korištenja autorskog djela dok cjelokupni honorar nije isplaćen. (npr. ako je prvi obrok plaćanja podmiren, ali nije drugi ili više njih ako se projekt sastoji od više od dva obroka, naručitelj ne stječe vlasničko pravo niti pravo na iskorištavanje.)

U slučaju da klijent izmijeni ili proširi originalne zahtjeve (vezane uz obim ili vremensko trajanje projekta), branding.hr ima pravo na dodatnu naknadu u razmjeru s dodatnim poslom.

Obaveze i prava naručitelja

+

Naručitelj se brine za to da svi dokumenti i okolnosti koje su neophodne za optimalno ispunjavanje zadatka na vrijeme i u potpunosti učini dostupnima branding.hr-u. Ako kasni s predajom istih, branding.hr ne mora poštivati prethodno dogovoreni termin završetka posla ili ima pravo odstupiti od projekta. U slučaju odstupanja branding.hr-a od projekta zbog gore navedenih razloga, naručitelj je obavezan nadoknaditi honorar za idejni projekt te punu cijenu dizajna za dovršeni dio projekta (uključujući i dotad stvorene troškove dodatnih usluga).

— obaveza naručitelja je da ima pravo na korištenje svih materijala (u slučaju dizajna vizualnih komunikacija: slikovnih ili tekstualnih) koje
predaje branding.hr-u
— obaveza naručitelja je pravovremeno davanje svih potrebnih i točnih informacija za rad na djelu
— naručitelj je obavezan brinuti se da djelo dizajnera bude korišteno prema odredbama ugovora samo za predviđeni cilj i u dogovorenom
opsegu
— naručitelj nema prava na korištenje autorskog djela dok nije podmirio sva plaćanja ugovorena s branding.hr-om
— naručitelj nema pravo na ‘otvorene datoteke’, ako nije drugačije ugovoreno
— naručitelj ima pravo ukazati na nedostatke i zahtijevati njihovo ispravljanje u razumnom roku.

Za više detalja o pojedinostima te pravnim obavezama koje nastaju kupnjom usluge pogledajte stranicu Uvjeti suradnje.