Osmišljavanje slogana branda
(proizvoda, projekta, tvrtke)

Ako u jednoj ili nekoliko riječi možemo na zanimljiv način predstaviti srž i prenijeti željenu poruku branda, na putu smo kreiranja dobrog slogana. Često brandovi svojim sloganima generički, nepamtljivo i nedovoljno relevantno govore o sebi kako su najbolji, savršeni, posebni na ovaj ili onaj način. Nisu autentični, njihova poruka nije istinita, to su slogani koji dođu i odu, koji se ne pamte i ne ostavljaju trag. Kreiranje slogana djeluje lagano no zapravo je jedan od zahtjevnijih zadataka brandiranja. Proces kreiranja slogana podrazumijeva istraživanje tržišta i konkurencije, definiranje ciljeva komunikacije, brainstorming široke liste mogućih opcija, odabir skraćene liste, testiranje, odabir finalnog rješenja i zaštita istog.

Uključeno u uslugu

Pozicioniranje

određivanje niše (kategoriju kupaca), utvrditi što proizvod kupcima znači, odnosno koju vrstu vjerovanja kod njih želimo potaknuti

definiranje cilja komunikacije

određivanje jedinstvene poruke koja će bitno diferencirati brand od ostale konkurencije i izgraditi jedinstvenu svijest o brandu.

5 prijedloga

5 različitih prijedloga slogana branda

Varijacije

razrada mogućnosti varijacija na odabranom konceptu slogana

Često postavljena pitanja

Zašto branding.hr

+

Imamo dugogodišnje iskustvo rada u području marketinga i vizualnih komunikacija, a pošto smo i sami poduzetnici razumijemo i poslovnu stranu. Rezultat našeg rada nisu samo lijepa rješenja nego prije svega ona koja ostvaruju zadane ciljeve te su korisna za komunikaciju poslodavca. Kreativni smo i u uvijek u koraku s potrebama i željama tržišta. Smatramo da nas sve ovo čini i više nego kompetentnima, a to nam potvrđuje i cijeli niz zadovoljnih klijenata i uspješnih suradnji.

Da li slogan branda osmišljen za lokalno tržište mogu koristiti i međunarodno?

+

Neće svaki slogan biti jednako uspješan i na lokalnoj i na međunarodnoj razini, stoga je pri kreiranju slogana pametno uzeti u obzir ambicije prema međunarodnom poslovanju. Kulturne razlike stvaraju različita tržišta na kojima se različite stvari smatraju prihvatljivima i privlačnima.

Neograničeno pravo korištenja slogana branda

+

Klijent ima neograničeno pravo korištenja slogana branda, prostorno, vremenski i količinski. Odnosi se na projekt koji je u cjelosti plaćen. U slučaju da projekt nije u cjelosti plaćen, prava nad sloganom branda zadržava branding.hr i klijent nema pravo korištenja.

Postaju li svi predloženi slogani moje vlasništvo?

+

Ukoliko se u samom početku ne dogovorimo drugačije, dobivate pravo na korištenje samo jednog (1) slogana – onog koji ste odabrali.

Pravna zaštita slogana branda

+

Pravne usluge provjere mogućnosti zaštite intelektualnog vlasništva putem pretrage postojećih žigova i prijava žigova u Hrvatskoj i inozemstvu, pravno savjetovanje kao i postupak zaštite slogana pred nadležnim tijelima u Hrvatskoj i inozemstvu obavljamo putem partnera ovlaštenog odvjetničkog ureda i predstavljaju zasebnu uslugu.

Otkazivanje projekta

+

Ako naručitelj otkaže narudžbu vezano uz usluge verbalnog identiteta (naziv brenda i/ili slogan branda) iz razloga za koje branding.hr nije odgovoran, obavezan je nadoknaditi dogovoreni honorar u potpunosti, uključujući do tada stvorene troškove dodatnih usluga. branding.hr također ima pravo ispostaviti račun odštete za neiskorišteni kapacitet posla i štete koje su time nastale.

branding.hr ima pravo odstupiti od projekta u bilo kojoj fazi, ako se naručitelj nije pobrinuo za to da svi dokumenti i okolnosti koje su neophodne za optimalno ispunjavanje zadatka budu dostupni na vrijeme i u potpunosti. U slučaju odstupanja branding.hr-a od projekta zbog gore navedenih razloga, naručitelj je obavezan nadoknaditi punu cijenu honorara (uključujući i dotad stvorene troškove dodatnih usluga).

branding.hr ima pravo odstupiti od ugovora ako mu naručitelj grubo povrijedi profesionalni integritet ili ako je u zaostatku s plaćanjem honorara. To pretpostavlja najavu povlačenja i stavljanje naknadnog roka plaćanja koji nije duži od dva tjedna.

Uvjeti plaćanja

+

Računi se podnose u međufazama, prema dogovoru s naručiteljem, a broj međufaza ovisi o kompleksnosti i vremenskom trajanju projekta. Najčešće se računi podnose u dva obroka. Prvi uplatom avansa i drugi prije predaje finalnih materijala naručitelju.
Računi dospijevaju na naplatu u roku od 3 radnih dana nakon ispostavljanja.
Naručitelj ne dobiva pravo korištenja autorskog djela dok cjelokupni honorar nije isplaćen. (npr. ako je prvi obrok plaćanja podmiren, ali nije drugi ili više njih ako se projekt sastoji od više od dva obroka, naručitelj ne stječe vlasničko pravo niti pravo na iskorištavanje.)

U slučaju da klijent izmijeni ili proširi originalne zahtjeve (vezane uz obim ili vremensko trajanje projekta), branding.hr ima pravo na dodatnu naknadu u razmjeru s dodatnim poslom.

Obaveze i prava naručitelja

+

Naručitelj se brine za to da svi dokumenti i okolnosti koje su neophodne za optimalno ispunjavanje zadatka na vrijeme i u potpunosti učini dostupnima branding.hr-u. Ako kasni s predajom istih, branding.hr ne mora poštivati prethodno dogovoreni termin završetka posla ili ima pravo odstupiti od projekta. U slučaju odstupanja branding.hr-a od projekta zbog gore navedenih razloga, naručitelj je obavezan nadoknaditi honorar za idejni projekt te punu cijenu dizajna za dovršeni dio projekta (uključujući i dotad stvorene troškove dodatnih usluga).

— obaveza naručitelja je da ima pravo na korištenje svih materijala (u slučaju dizajna vizualnih komunikacija: slikovnih ili tekstualnih) koje
predaje branding.hr-u
— obaveza naručitelja je pravovremeno davanje svih potrebnih i točnih informacija za rad na djelu
— naručitelj je obavezan brinuti se da djelo dizajnera bude korišteno prema odredbama ugovora samo za predviđeni cilj i u dogovorenom
opsegu
— naručitelj nema prava na korištenje autorskog djela dok nije podmirio sva plaćanja ugovorena s branding.hr-om
— naručitelj nema pravo na ‘otvorene datoteke’, ako nije drugačije ugovoreno
— naručitelj ima pravo ukazati na nedostatke i zahtijevati njihovo ispravljanje u razumnom roku.

Za više detalja o pojedinostima te pravnim obavezama koje nastaju kupnjom usluge pogledajte stranicu Uvjeti suradnje.