Izdvojeni radovi

Offinea

logo dizajn
vizualni identitet
web dizajn
offinea.ch Dizajn logotipa, Izrada internet stranice

Ana Maria Ricov

Redizajn logotipa
AMR redizajn logotipa

Aviokarte.hr

naziv brenda
logo dizajn
vizualni identitet
web dizajn
Imenovanje branda, Vizualni identitet

Njivice Hotels

naziv brenda
logo dizajn
vizualni identitet
promotivni materijali
Imenovanje resorta, Vizualni identitet

Malo sunce

Redizajn logotipa
Dizajn ambalaže
Izrada logotipa, Dizajn ambalaže proizvoda

Geotehnika

Logo dizajn
Geotehnika - izrada logotipa

Villa Duketis

Redizajn logotipa
Logo redizajn

Krenizdravo

Dizajn logotipa
Web dizajn
Izrada logotipa, Web dizajn

Hadria

naziv brenda
logo dizajn
vizualni identitet
promotivni materijali
Imenovanje hotela, Logo dizajn, Vizualni identitet

Himalayan

Logo dizajn
Himalayan Dizajn logotipa

MSFG

Logo redizajn
MSFG Redizajn logotipa

MayaPlaya

Logo dizajn
Logo dizajn

Villa loznica

Logo dizajn

Solenergo

Dizajn logotipa

Nomadi

Dizajn logotipa

Nikko

Dizajn logotipa
Vizualni identitet
Dizajn ambalaže

Advantas

Naziv brenda
Logo dizajn

Kameno Doba

Dizajn logotipa
Redizajn logotipa CroChef

iReception

Naziv branda
Logo dizajn
Imenovanje branda, Dizajn logotipa

Livris Hotel

Naziv branda
Vizualni identitet
Livris Hotel Imenovanje branda, Vizualni identitet

Fini Recepti
CroChef

Redizajn logotipa
Redizajn logotipa CroChef

2door

Izrada logotipa
2door izrada logotipa

Yacht4Day

Izrada logotipa
Yacht4Day dizajn logotipa

Jezera Village

Naziv brenda
Osmišljavanje slogana
Logo dizajn
Vizualni identitet
Promotivni materijali
Imenovanje branda, Slogan, Logo, Vizualni identitet

Garage Gagliardi

Redizajn logotipa
Redizajn logotipa

Fini Recepti
CroChef

Redizajn logotipa
Studio BauBau dizajn vizualnog identiteta

comet.hr

Redizajn vizualnog identiteta
Comet.hr - Redizajn vizualnog identiteta

Kamp Njivice

Osmišljavanje slogana
Vizualni identitet
Promotivni materijali
Kamp Njivice Vizualni identitet

vinit

Naziv brenda
Osmišljavanje slogana
Izrada logotipa
vinit - imenovanje brenda i slogana, dizajn logotipa

HEN Croatia

Izrada logotipa
hencroatia - izrada logotipa

Villa Petra

Vizualni identitet
Villa Petra - vizualni identitet

Kamp Pašman

Dizajn logotipa
Kamp Njivice Vizualni identitet