Osmišljavanje naziva branda
(proizvoda, projekta, tvrtke)

Iako dobro ime samo po sebi ne garantira poslovni uspjeh, ono je za uspjeh izuzetno bitno te ga itekako može podržati. Pravo ime lako ulazi u uho, a teško se zaboravlja. Ono nije samo originalno, već mora jasno, jednostavno i razumljivo utjeloviti i projicirati osobnost tvrtke ili branda. Imajte na umu da je ulaganje u ovu uslugu jednokratna investicija, a da ćete korist od profesionalno osmišljenog imena imati zauvijek!

Uključeno u uslugu

do 10 prijedloga

do 10 različitih prijedloga naziva marke (branda)

Varijacije

razrada mogućnosti varijacija za odabrano ime

Web domena

prijedlog jedne ili više prikladnih i dostupnih internetskih domena za odabrani naziv

pravo korištenja

prijenos prava korištenja omogućuje naručitelju neograničeno korištenje djela - vremenski, prostorno i količinski

Često postavljena pitanja

Zašto branding.hr

+

Imamo dugogodišnje iskustvo rada u području marketinga i vizualnih komunikacija, a pošto smo i sami poduzetnici razumijemo i poslovnu stranu. Rezultat našeg rada nisu samo lijepa rješenja nego prije svega ona koja ostvaruju zadane ciljeve te su korisna za komunikaciju poslodavca. Kreativni smo i u uvijek u koraku s potrebama i željama tržišta. Smatramo da nas sve ovo čini i više nego kompetentnima, a to nam potvrđuje i cijeli niz zadovoljnih klijenata i uspješnih suradnji.

Da li naziv branda osmišljen za lokalno tržište mogu koristiti i međunarodno?

+

Neće svako ime biti jednako uspješno i na lokalnoj i na međunarodnoj razini, stoga je pri kreiranju imena pametno uzeti u obzir ambicije prema međunarodnom poslovanju. Kulturne razlike stvaraju različita tržišta na kojima se različite stvari smatraju prihvatljivima i privlačnima.

Neograničeno pravo korištenja naziva branda

+

Klijent ima neograničeno pravo korištenja naziva branda, prostorno, vremenski i količinski. Odnosi se na projekt koji je u cjelosti plaćen. U slučaju da projekt nije u cjelosti plaćen, prava nad nazivom branda zadržava branding.hr i klijent nema pravo korištenja.

Postaju li svi predloženi nazivi branda moje vlasništvo?

+

Ukoliko se u samom početku ne dogovorimo drugačije, dobivate pravo na korištenje samo jednog (1) imena – onog koje ste odabrali.

Što ako predloženo ime nije dostupno kao .com domena?

+

Unatoč popularnom mišljenju, nije nužno da posjedujete .com domenu koja sadrži točno odabrano ime. Mi Vam u sklopu projekta predlažemo jednu ili više dostupnih i prikladnih domena.

Pravna zaštita naziva branda

+

Pravne usluge provjere mogućnosti zaštite intelektualnog vlasništva putem pretrage postojećih žigova i prijava žigova u Hrvatskoj i inozemstvu, pravno savjetovanje kao i postupak zaštite naziva branda pred nadležnim tijelima u Hrvatskoj i inozemstvu obavljamo putem partnera ovlaštenog odvjetničkog ureda i predstavljaju zasebnu uslugu.

Što je brand?

+

Brand predstavlja ime, pojam, znak, simbol, asocijaciju, trgovačku marku ili dizajn i služi za identifikaciju i diferenciranje proizvoda ili usluga proizvođača od konkurentskih. On je jedinstvena kombinacija kojom ime ili logo proizvoda ili usluge utiču na svijest potrošača. Uspješan brand se može identificirati – prepoznati te je vrijednosno „uvećan“ na način da kod kupaca stvara različite emotivne i racionalne asocijacije, vjerovanja i očekivanja. Brand se rađa gol, kao dijete, a brandiranje je proces kojim se to dijete razvija u odraslu osobu. Procesom brandiranja dajemo mu ime, odjeću, stavove, vrijednosni sustav, karakteristike po kojima će se razlikovati od drugih. U poslovnom svijetu, branding predstavlja izbor i spajanje vidljivih i nevidljivih atributa kojim se diferencira proizvod, usluga ili korporacija na atraktivan, razumljiv i sažet način. Po mnogim stručnjacima ime predstavlja najznačajniji element branda. Ime branda se može izgovoriti i najčešće se sastoji iz riječi, slova i brojeva. Logo predstavlja određeni oblik slova i znak, odnosno simbol koji označava brand.

Razlika između idejnog i izvedbenog projekta

+

Idejni projekt sadrži temeljni koncept, osnovnu ideju djela te prikaz karakterističnih situacija i osnovnih smjernica za izradu izvedbenog projekta.

Izvedbeni projekt uključuje razradu temeljnog koncepta i u području dizajna vizualnih komunikacija dizajn s konkretnim (slikovnim i tekstualnim) sadržajem. Izvedbeni projekt ne uključuje pripremu za tisak ili drugu vrstu proizvodnje.

Otkazivanje projekta

+

Ako naručitelj otkaže narudžbu vezano uz usluge verbalnog identiteta (naziv brenda i/ili slogan branda) iz razloga za koje branding.hr nije odgovoran, obavezan je nadoknaditi dogovoreni honorar u potpunosti, uključujući do tada stvorene troškove dodatnih usluga. branding.hr također ima pravo ispostaviti račun odštete za neiskorišteni kapacitet posla i štete koje su time nastale.

branding.hr ima pravo odstupiti od projekta u bilo kojoj fazi, ako se naručitelj nije pobrinuo za to da svi dokumenti i okolnosti koje su neophodne za optimalno ispunjavanje zadatka budu dostupni na vrijeme i u potpunosti. U slučaju odstupanja branding.hr-a od projekta zbog gore navedenih razloga, naručitelj je obavezan nadoknaditi punu cijenu honorara (uključujući i dotad stvorene troškove dodatnih usluga).

branding.hr ima pravo odstupiti od ugovora ako mu naručitelj grubo povrijedi profesionalni integritet ili ako je u zaostatku s plaćanjem honorara. To pretpostavlja najavu povlačenja i stavljanje naknadnog roka plaćanja koji nije duži od dva tjedna.

Uvjeti plaćanja

+

Računi se podnose u međufazama, prema dogovoru s naručiteljem, a broj međufaza ovisi o kompleksnosti i vremenskom trajanju projekta. Najčešće se računi podnose u dva obroka. Prvi uplatom avansa i drugi prije predaje finalnih materijala naručitelju.
Računi dospijevaju na naplatu u roku od 3 radnih dana nakon ispostavljanja.
Naručitelj ne dobiva pravo korištenja autorskog djela dok cjelokupni honorar nije isplaćen. (npr. ako je prvi obrok plaćanja podmiren, ali nije drugi ili više njih ako se projekt sastoji od više od dva obroka, naručitelj ne stječe vlasničko pravo niti pravo na iskorištavanje.)

U slučaju da klijent izmijeni ili proširi originalne zahtjeve (vezane uz obim ili vremensko trajanje projekta), branding.hr ima pravo na dodatnu naknadu u razmjeru s dodatnim poslom.

Obaveze i prava naručitelja

+

Naručitelj se brine za to da svi dokumenti i okolnosti koje su neophodne za optimalno ispunjavanje zadatka na vrijeme i u potpunosti učini dostupnima branding.hr-u. Ako kasni s predajom istih, branding.hr ne mora poštivati prethodno dogovoreni termin završetka posla ili ima pravo odstupiti od projekta. U slučaju odstupanja branding.hr-a od projekta zbog gore navedenih razloga, naručitelj je obavezan nadoknaditi honorar za idejni projekt te punu cijenu dizajna za dovršeni dio projekta (uključujući i dotad stvorene troškove dodatnih usluga).

— obaveza naručitelja je da ima pravo na korištenje svih materijala (u slučaju dizajna vizualnih komunikacija: slikovnih ili tekstualnih) koje
predaje branding.hr-u
— obaveza naručitelja je pravovremeno davanje svih potrebnih i točnih informacija za rad na djelu
— naručitelj je obavezan brinuti se da djelo dizajnera bude korišteno prema odredbama ugovora samo za predviđeni cilj i u dogovorenom
opsegu
— naručitelj nema prava na korištenje autorskog djela dok nije podmirio sva plaćanja ugovorena s branding.hr-om
— naručitelj nema pravo na ‘otvorene datoteke’, ako nije drugačije ugovoreno
— naručitelj ima pravo ukazati na nedostatke i zahtijevati njihovo ispravljanje u razumnom roku.

Za više detalja o pojedinostima te pravnim obavezama koje nastaju kupnjom usluge pogledajte stranicu Uvjeti suradnje.