Profesionalni dizajn logotipa
(logo, znak, brand, marka, žig)

VIlla Loznica Logo dizajn
brucos.hr dizajn logotipa
Garage Gagliardi Logo dizajn
solenergo dizajn logotipa
Nova Camping  Logo dizajn
Jezera VIllage Dizajn logotipa
2Door Logo dizajn
Villa Duketis Dizajn logotipa
Villa Duketis Dizajn logotipa
Villa Duketis Dizajn logotipa

Izrada loga je trenutak kada vizualna priča Vašeg branda započinje. Njime označavamu tvrtku, proizvod, uslugu, osobu ili određeni predmet. Logo je temelj vizualnog identiteta firme, prvo što se primjeti, i najdulje pamti od sveukupne poslovne imovine koju tvrtka posjeduje.

Ostali radovi
Uključeno u uslugu

do 3 koncepta

do max. 3 različita koncepta logotipa

primarne boja

definiranje primarnih boja branda

varijacijE logotipa

horizontalna i vertikalna varijacija logotipa. Varijacije boja (sve boje, jedna boja, negativ)

Sigurnosno područje

definiranje prostora unutar kojeg ne smiju ulaziti ostali grafički elementi

Mini knjiga standarda

standardizirane smjernice uporabe vizualnih elemenata

Revizije

do 3 zahtjeva za izmjenama na odabranom konceptu

14 dana

prijedlog koncepta dizajna (idejnog rješenja projekta) unutar 14 dana

Pravo korištenja

prijenos prava korištenja omogućuje naručitelju neograničeno korištenje djela - vremenski, prostorno i količinski

Često postavljena pitanja

Zašto branding.hr

+

Imamo dugogodišnje iskustvo rada u području marketinga i vizualnih komunikacija, a pošto smo i sami poduzetnici razumijemo i poslovnu stranu. Rezultat našeg rada nisu samo lijepa rješenja nego prije svega ona koja ostvaruju zadane ciljeve te su korisna za komunikaciju poslodavca. Kreativni smo i u uvijek u koraku s potrebama i željama tržišta. Smatramo da nas sve ovo čini i više nego kompetentnima, a to nam potvrđuje i cijeli niz zadovoljnih klijenata i uspješnih suradnji.

Koliko je izmjena dizajna (revizija) uključeno u cijenu?

+

Na odabranom idejnom rješenju radimo izmjene (revizije) u najviše 3 navrata, a prema naputcima klijenta. Opseg tražnih izmjena treba biti u granicama "manjih zahvata" na odabranom rješenju, u mjeri da ne utječe značajnije na predloženi koncept. Već se u samom startu projekta potrudimo provesti dobru i detaljnu komunikaciju zahtjeva i potreba klijenata pa u pravilu to bude sasvim dovoljno. U slučaju potrebe za dodatnim revizijama, poslati ćemo novu ponudu koja će pokrivati dodatne sate rada.

Koliko je različitih prijedloga logotipa uključeno u cijenu?

+

To je najčešće postavljeno pitanje od strane zainteresiranih klijenata. Najčešće dizajneri koje se bave izradom logotipa nude određene pakete a čija se cijena razlikuje ovisno o broju prijedloga logotipa unutar paketa. Osobno smatram da je to nevažno pitanje, jer broj poslanih prijedloga ne govori ništa o kvaliteti istih. Vrijeme koje se uloži u izradu jednog prijedloga od strane dizajnera može biti 10 minuta ili 50 sati. I naravno, drugi važan faktor je iskustvo i talentiranost dizajnera koji izrađuje prijedlog.

Proces kreiranja logotipa sastoji se od izrade koncepta na koji prosječno uložimo oko 15 sati rada (od trenutka skiciranja, digitalizacije ideje, pa do razrade desetaka varijacija), dok ne dođemo do trenutka gdje više ne postoji izmjena koja se može napraviti, a da doprinese unapređenju dizajna. Ako se klijentu ne svidi poslani prijedlog koncepta logotipa, nakon razgovora i dobivenog feedbacka, krenuti ćemo u izradu novoga prijedloga. Velika većina klijenata prihvati prvi prijedlog u kojem ponekad traže određene izmjene koje žele vidjeti prije odobrenja dizajna kao finalnog. Manji dio klijenata prvi poslani prijedlog logotipa ne smatra odgovarajućim, te u tom slučaju krećemo u izradu drugoga i trećega prijedloga koncepta.

Što je dobar logotip?

+

Dobar logotip odražava i efikasno komunicira vrijednosti branda.
Razlikuje se od konkurencije. Vizualno je skladan, izrađen prema pravilima struke. Ima potencijal za brzo i lako stvaranje prepoznatljivosti na tržištu. Najvažnije od svega je da unaprijedi ciljeve poslovanja.

Koliko je potrebno vremena za izradu logotipa?

+

Prijedlog koncepta (idejno rješenje) šaljemo unutar 14 dana od trenutka uplate avansnog iznosa te ispunjavanja projektnog upitnika. Najčešće je potrebno oko 4 tjedna od početka projekta do isporuke finalnih materijala.

Zašto trebam logo?

+

Primarna funkcija loga je vizualna identifikacija branda u odnosu na konkurenciju, a ne nužno objašnjavanje djelatnosti. Na primjer, logo zubarske ordinacije ne mora nužno sadržavati simbol zuba.Također je važno definiranje poruke koju želimo komunicirati logom. Neki brandovi identificiraju luksuzne proizvode, a neki jeftinije, prihvatljive široj javnosti. Na primjer, bila bi velika greška za lanac dućana LIDL da brand vizualno komunicira sofisticiranost i ekskluzivnost. Nije slučajno da je LIDLov logo jednostavan (djeluje “jeftino”), promotivni materijali prije svega funkcionalni ali bez ikakve vizualne sofisticiranosti, a interijer trgovina bazičan. To su sve promišljene marketinške odluke branda, jer prije svega je politika tvrtke: “proizvodi dostupni svakome”.

Važnost definiranja ciljnog tržišta

+

Osnovna funkcija logotipa je da Vašem brandu da identitet po kojem će se on istaknuti i razlikovati od konkurencije. Logo također publici šalje određenu poruku o osobnosti i vrijednostima branda te tu poruku treba pažljivo formulirati, ovisno o ciljanom tržištu. Primjerice, logo lanca dućana Lidl je sasvim jednostavan i prizemljen, a i sam interijer trgovina je bazičan. To nije slučajno, već je pažljivo osmišljeno kako bi se jasno pokazala politika tvrtke: “proizvodi dostupni svakome.” Za njih bi velika greška bila da logo i vizualni identitet odiše elegancijom i profinjenošću jer takva poruka ne bi dobro komunicirala s ciljanom publikom te bi se to vrlo lako moglo negativno odraziti na poslovanje. Kako biste izbjegli takve greške, najbolje je zaposliti profesionalne dizajnere koji će uz pomoć svog iskustva i stručnosti dizajnirati logo kakav baš Vama treba.

Postaju li svi predloženi koncepti dizajna logotipa moje vlasništvo?

+

Ukoliko se u samom početku ne dogovorimo drugačije, dobivate pravo na korištenje samo jednog (1) koncepta – onog koji ste odabrali.

Neograničeno pravo korištenja logotipa

+

Klijent ima neograničeno pravo korištenja logotipa, prostorno, vremenski i količinski. Odnosi se na projekt koji je u cjelosti plaćen. U slučaju da projekt nije u cjelosti plaćen, prava nad logotipom (autorskim djelom) zadržava branding.hr i klijent nema pravo korištenja.

Postaju li svi predloženi koncepti (idejna rješenja) moje vlasništvo?

+

Ukoliko se u samom početku ne dogovorimo drugačije, dobivate pravo na korištenje samo jednog (1) koncepta – onog koji ste odabrali.

Pravna zaštita žiga

+

Pravne usluge provjere mogućnosti zaštite intelektualnog vlasništva putem pretrage postojećih žigova i prijava žigova u Hrvatskoj i inozemstvu, pravno savjetovanje kao i postupak zaštite logotipa pred nadležnim tijelima u Hrvatskoj i inozemstvu obavljamo putem partnera ovlaštenog odvjetničkog ureda i predstavljaju zasebnu uslugu.

Što je brand?

+

Brand predstavlja ime, pojam, znak, simbol, asocijaciju, trgovačku marku ili dizajn i služi za identifikaciju i diferenciranje proizvoda ili usluga proizvođača od konkurentskih. On je jedinstvena kombinacija kojom ime ili logo proizvoda ili usluge utiču na svijest potrošača. Uspješan brand se može identificirati – prepoznati te je vrijednosno „uvećan“ na način da kod kupaca stvara različite emotivne i racionalne asocijacije, vjerovanja i očekivanja. Brand se rađa gol, kao dijete, a brandiranje je proces kojim se to dijete razvija u odraslu osobu. Procesom brandiranja dajemo mu ime, odjeću, stavove, vrijednosni sustav, karakteristike po kojima će se razlikovati od drugih. U poslovnom svijetu, branding predstavlja izbor i spajanje vidljivih i nevidljivih atributa kojim se diferencira proizvod, usluga ili korporacija na atraktivan, razumljiv i sažet način. Po mnogim stručnjacima ime predstavlja najznačajniji element branda. Ime branda se može izgovoriti i najčešće se sastoji iz riječi, slova i brojeva. Logo predstavlja određeni oblik slova i znak, odnosno simbol koji označava brand.

Razlika između idejnog i izvedbenog projekta

+

Idejni projekt sadrži temeljni koncept, osnovnu ideju djela te prikaz karakterističnih situacija i osnovnih smjernica za izradu izvedbenog projekta.

Izvedbeni projekt uključuje razradu temeljnog koncepta i u području dizajna vizualnih komunikacija dizajn s konkretnim (slikovnim i tekstualnim) sadržajem. Izvedbeni projekt ne uključuje pripremu za tisak ili drugu vrstu proizvodnje.

Otkazivanje projekta

+

Ako naručitelj otkaže narudžbu u fazi idejnog projekta iz razloga za koje branding.hr nije odgovoran, obavezan je nadoknaditi honorar za idejni projekt uključujući do tada stvorene troškove dodatnih usluga. branding.hr također ima pravo ispostaviti račun odštete za neiskorišteni kapacitet posla i štete koje su time nastale.

Ako naručitelj ne prihvati prezentirani idejni projekt, obeštećenje iznosi punu cijenu idejnog projekta (ako nije posebno izražena cijena idejnog projekta obeštećenje iznosi 50% cijene dizajna).

Ako naručitelj otkaže narudžbu u fazi izrade izvedbenog projekta, obeštećenje iznosi punu cijenu dizajna za dovršeni dio projekta (uključujući dotad stvorene troškove dodatnih usluga).

branding.hr ima pravo odstupiti od ugovora u bilo kojoj fazi projekta, ako se naručitelj nije pobrinuo za to da svi dokumenti i okolnosti koje su neophodne za optimalno ispunjavanje zadatka budu dostupni na vrijeme i u potpunosti. U slučaju odstupanja branding.hr-a od ugovora zbog gore navedenih razloga, naručitelj je obavezan nadoknaditi honorar za idejni projekt te punu cijenu dizajna za dovršeni dio projekta (uključujući i dotad stvorene troškove dodatnih usluga).

branding.hr ima pravo odstupiti od ugovora ako mu naručitelj grubo povrijedi
profesionalni integritet ili ako je u zaostatku s plaćanjem honorara. To pretpostavlja najavu povlačenja i stavljanje naknadnog roka plaćanja koji nije duži od četiri tjedna.

Uvjeti plaćanja

+

Računi se podnose u međufazama, prema dogovoru s naručiteljem, a broj međufaza ovisi o kompleksnosti i vremenskom trajanju projekta.
Računi dospijevaju na naplatu u roku od 5 radnih dana nakon ispostavljanja.
Plaćanjem naknade za grube skice, pripremni rad odnosno idejni projekt, naručitelj ne stječe vlasničko pravo niti pravo na iskorištavanje. Naručitelj ne dobiva pravo korištenja autorskog djela dok cjelokupni honorar nije isplaćen.

U slučaju da klijent izmijeni ili proširi originalne zahtjeve (vezane uz obim ili vremensko trajanje projekta), branding.hr ima pravo na dodatnu naknadu u razmjeru s dodatnim poslom.

Obaveze i prava naručitelja

+

Naručitelj se brine za to da svi dokumenti i okolnosti koje su neophodne za optimalno ispunjavanje zadatka na vrijeme i u potpunosti učini dostupnima branding.hr-u. Ako kasni s predajom istih, branding.hr ne mora poštivati prethodno dogovoreni termin završetka posla ili ima pravo odstupiti od projekta. U slučaju odstupanja branding.hr-a od projekta zbog gore navedenih razloga, naručitelj je obavezan nadoknaditi honorar za idejni projekt te punu cijenu dizajna za dovršeni dio projekta (uključujući i dotad stvorene troškove dodatnih usluga).

— obaveza naručitelja je da ima pravo na korištenje svih materijala (u slučaju dizajna vizualnih komunikacija: slikovnih ili tekstualnih) koje
predaje branding.hr-u
— obaveza naručitelja je pravovremeno davanje svih potrebnih i točnih informacija za rad na djelu
— naručitelj je obavezan brinuti se da djelo dizajnera bude korišteno prema odredbama ugovora samo za predviđeni cilj i u dogovorenom
opsegu
— naručitelj nema prava na korištenje autorskog djela dok nije podmirio sva plaćanja ugovorena s branding.hr-om
— naručitelj nema pravo na ‘otvorene datoteke’, ako nije drugačije ugovoreno
— naručitelj ima pravo ukazati na nedostatke i zahtijevati njihovo ispravljanje u razumnom roku.

Za više detalja o pojedinostima te pravnim obavezama koje nastaju kupnjom usluge pogledajte stranicu Uvjeti suradnje.