Profesionalan dizajn logotipa

logo, znak, brand, marka, žig

VIlla Loznica Logo dizajn
brucos.hr dizajn logotipa
Garage Gagliardi Logo dizajn
solenergo dizajn logotipa
Nova Camping  Logo dizajn
Jezera VIllage Dizajn logotipa
2Door Logo dizajn
Villa Duketis Dizajn logotipa
Villa Duketis Dizajn logotipa
Villa Duketis Dizajn logotipa

Izrada loga početak je vizualne priče Vašeg branda. To je simbol koji označava tvrtku, proizvod, uslugu, osobu ili određeni predmet. Logo je temelj vizualnog identiteta. Prvo što se primjećuje i ono što se najdulje pamti u odnosu na sveukupnu materijalnu i nematerijalnu imovinu tvrtke.

Uključeno u uslugu

Inicijalne konzultacije

Kroz intenzivan razgovor otkrit ćemo što Vaš brand treba predstavljati, tko su Vaši idealni klijenti, kako će Vas pronaći i zašto bi trebali biti zainteresirani za ono što Vi nudite.

do 3 koncepta

do 3 različita koncepta logotipa

primarne boje

definiranje primarnih boja branda

varijacijE logotipa

horizontalna i vertikalna varijacija logotipa, varijacije boja (sve boje, jedna boja, negativ)

Sigurnosno područje

definiranje prostora unutar kojeg ne smiju ulaziti ostali grafički elementi

Mini knjiga standarda

standardizirane smjernice uporabe vizualnih elemenata

Revizije

do 3 zahtjeva za izmjenama na odabranom konceptu

14 dana

prijedlog koncepta dizajna (idejnog rješenja projekta) unutar 14 dana

Prijenos prava Iskorištavanja

prijenos neograničenog iskorištavanja autorskog djela autorskopravnim ugovorom - sadržajno, vremenski i prostorno

Često postavljena pitanja

Zašto branding.hr

+

Iza nas je dugogodišnje iskustvo iz područja marketinga, brandinga i vizualnih komunikacija. Kako smo i sami poduzetnici, dobro razumijemo važnost svih, poslovnih aspekata. Rezultat našeg rada su rješenja koja, osim što lijepo izgledaju, ostvaruju i zadane ciljeve te su korisna i nužna za komunikaciju branda i ciljne skupine. Kreativni smo i uvijek ukorak s vremenom, potrebama i željama tržišta. Sve ovo čini nas visoko kompetentnim timom u našoj branši što potvrđuje i cijeli niz zadovoljnih klijenata sa kojima smo ostvarili uspješne suradnje i koji nam se vraćaju sa idejama za nove projekte.

Koliko je različitih prijedloga logotipa uključeno u cijenu?

+

Ovo je najčešće postavljeno pitanje od strane zainteresiranih klijenata. Dizajneri koji se bave izradom logotipa uglavnom nude određene pakete čija se cijena razlikuje ovisno o broju prijedloga logotipa unutar paketa. U branding.hr-u takav pristup smatramo krivim. Ne zaboravljajmo da govorimo o dizajnu. Količina poslanih prijedloga ne mora biti i često nije, proporcionalna kvaliteti istih. Vrijeme uloženo u izradu jednog prijedloga od strane dizajnera može biti 10 minuta ili 50 sati. Ovdje dolazimo do druga dva važna uvjeta odabira a to su iskustvo i talentiranost dizajnera koji izrađuje prijedlog.

Proces kreiranja logotipa sastoji se od izrade koncepta, skiciranja, digitalizacije ideje, razrade varijacija, sve do trenutka kada više ne postoji izmjena koja može doprinijeti unaprjeđenju dizajna. Ako klijent nije u potpunosti zadovoljan poslanim prijedlogom koncepta logotipa, razgovaramo o razlozima i povratne informacije koristimo u izradi novog prijedloga. Većina naših klijenata zadovoljna je prvim prijedlogom, tek ponekad traže određene izmjene prije konačnog odobrenja dizajna. Manji dio klijenata prvi prijedlog logotipa ne smatra odgovarajućim. U tom slučaju krećemo u izradu drugog i/ili trećeg prijedloga koncepta.

Koliko je izmjena dizajna (revizija) uključeno u cijenu?

+

Na odabranom, idejnom rješenju radimo najviše 3 izmjene (revizije) dizajna a prema uputama klijenta. Opseg traženih izmjena treba biti u granicama "manjih zahvata", u mjeri u kojoj značajnije ne utječu na predloženi koncept. Već u samom početku projekta provodimo vrlo dobru analizu i sa naručiteljem detaljno komuniciramo zahtjeve i potrebe projekta. Naše, dosadašnje iskustvo pokazalo je uspješnost ovakvog pristupa. U slučaju potrebe za dodatnim izmjenama (više od 3 izmjene uključene u redovnu cijenu) šaljemo Vam novu ponudu, čija cijena će biti uvećana sukladno vrijednosti dodatnih, radnih sati.

Što je dobar logotip?

+

Dobar logotip je samo onaj koji, u cijelosti, odražava i efikasno prenosi vrijednosti branda. Razlikuje se od konkurencije. Vizualno je skladan i izrađen prema pravilima struke. Brzo i lako stvara prepoznatljivost na tržištu. I ono najvažnije: ispunjava i unapređuje ciljeve poslovanja.

Koliko je potrebno vremena za izradu logotipa?

+

Prijedlog koncepta (idejnog rješenja) šaljemo unutar 14 dana od trenutka uplate predujma i ispunjavanja projektnog upitnika. Najčešće su nam potrebna 4 tjedna od početka projekta do isporuke završnih materijala.

Zašto trebam logo?

+

Primarna funkcija loga je vizualna identifikacija branda u odnosu na konkurenciju i ne mora nužno, vizualno objašnjavati djelatnost. Uzmimo za primjer logotip zubarske ordinacije: isti ne mora sadržavati simbol zuba. Također je važno definiranje poruke koju logom želimo prenijeti. Neki brandovi žele da se njihovi korisnici profiliraju kao korisnici luksuznih proizvoda, dok drugi žele poistovjećivanje sa brandom koji ima jeftinije proizvode, prihvatljive široj javnosti. Za lanac dućana LIDL bila bi velika greška da brand vizualno šalje poruku elegancije i ekskluzivnosti. Nije slučajnost da je LIDL-ov logo jednostavan (djeluje “jeftino”), da su promotivni materijali prije svega funkcionalni ali bez veće vizualne sofisticiranosti te da je interijer trgovina, najblaže rečeno, jednostavan. To su promišljene, marketinške odluke branda, jer je politika tvrtke, prije svega: “proizvodi dostupni svakome”.

Važnost definiranja ciljnog tržišta

+

Osnovna funkcija logotipa je brandu dati identitet kojim će se on istaknuti i kojim će se razlikovati od konkurencije. Logo publici šalje određenu poruku o osobnosti i vrijednostima branda te tu poruku treba pažljivo formulirati, ovisno o ciljanom tržištu. Primjerice, logo lanca dućana LIDL je sasvim jednostavan i prizemljen, a interijer trgovina, kako smo već naveli, jednostavan, gotovo bazičan. U profesionalnom pristupu brandiranju ne postoje slučajnosti. Postoje samo (u ovom slučaju dobro) osmišljeni vizualni identiteti koji za cilj imaju jasno poslati poruku tvrtke. Za njih bi bila velika greška da logo i vizualni identitet odišu luksuzom jer takva poruka ne bi naišla na dobar prijem kod ciljane publike i lako bi se moglo negativno odraziti na poslovanje. Kako biste izbjegli takve greške, najbolje je zaposliti profesionalne dizajnere koji će uz pomoć svog iskustva i stručnosti dizajnirati logo namijenjen isključivo Vašem brandu.

Postaju li svi predloženi koncepti dizajna logotipa (idejna rješenja) moje vlasništvo?

+

Pravo na korištenje dobivate za jedan (1) koncept–onaj koji ste odabrali, ukoliko se ne dogovorimo drukčije na samom početku.

Neograničeno pravo korištenja logotipa

+

Klijent ima neograničeno pravo korištenja logotipa prostorno, vremenski i količinski, tek onog trenutka kada je projekt u cijelosti plaćen.

Postaju li svi predloženi koncepti (idejna rješenja) moje vlasništvo?

+

Ukoliko se u samom početku ne dogovorimo drugačije, dobivate pravo na korištenje samo jednog (1) koncepta – onog koji ste odabrali.

Pravna zaštita žiga

+

Pravne usluge provjere mogućnosti zaštite intelektualnog vlasništva putem pretrage postojećih žigova i prijava žigova u Hrvatskoj i inozemstvu, pravno savjetovanje kao i postupak zaštite logotipa pred nadležnim tijelima u Hrvatskoj i inozemstvu obavljamo putem partnera ovlaštenog odvjetničkog ureda i predstavljaju zasebnu uslugu.

Razlika između idejnog i izvedbenog projekta

+

Idejni projekt sadrži temeljni koncept, osnovnu ideju djela te prikaz karakterističnih situacija i osnovnih smjernica za izradu izvedbenog projekta.

Izvedbeni projekt uključuje razradu temeljnog koncepta u području dizajna vizualnih komunikacija odnosno dizajn sa konkretnim slikovnim i tekstualnim sadržajem. Izvedbeni projekt ne uključuje pripremu za tisak ili drugu vrstu proizvodnje.

Što je brand?

+

Brand predstavlja ime, pojam, znak, simbol, asocijaciju, trgovačku marku ili dizajn i služi za identifikaciju i diferenciranje proizvoda ili usluga jednog proizvođača od konkurentskih proizvoda i usluga. On je jedinstvena kombinacija kojom ime i logo, proizvoda ili usluge, utječu na svijest potrošača. Uspješan brand može se prepoznati. Njegova vrijednost je uvećana kada se kupci zaista mogu poistovjetiti sa njegovim identitetom i gotovo da ga mogu personificirati jer im stvara različite emocionalne i racionalne asocijacije, vjerovanja i očekivanja. Brand se rađa gol, poput djeteta. Brandiranje je, stoga, proces, kojim tom djetetu pomažemo da se razvije u odraslu, zrelu osobu. Tijekom procesa dajemo mu ime, odjeću, stavove, vrijednosni sustav, karakteristike koje će ga razlikovati od drugih. Dajemo mu autentičnost. U poslovnom svijetu branding predstavlja mogućnost izbora. Taj izbor nastaje, često nesvjesnim, spajanjem vidljivih i nevidljivih atributa. Njima se diferencira proizvod, usluga ili korporacija na atraktivan, razumljiv i sažet način. Po mišljenju mnogih stručnjaka, ime je ono što predstavlja najznačajniji element branda. Može se izgovoriti i najčešće se sastoji od riječi, slova i brojeva. Logo ili logotip branda predstavlja grafičko rješenje odnosno simbol koji označava brand. Sastoji se od određenih oblika: slova, znaka ili kombinacije slova i znaka.

Otkazivanje projekta

+

Ako naručitelj otkaže narudžbu u fazi idejnog projekta, iz razloga za koje branding.hr nije odgovoran, naručitelj je obavezan nadoknaditi cjelokupan honorar za idejni projekt, uključujući do tada stvorene troškove dodatnih usluga. branding.hr ima pravo ispostaviti i račun odštete za neiskorišteni kapacitet posla i štete koje su time nastale.

Ako naručitelj ne prihvati prezentirani idejni projekt, obeštećenje iznosi punu cijenu idejnog projekta (ako nije posebno izražena cijena idejnog projekta obeštećenje iznosi 50% ugovorene cijene dizajna).

Ako naručitelj otkaže narudžbu u fazi izrade izvedbenog projekta, obeštećenje iznosi punu cijenu dizajna za dovršeni dio projekta (uključujući dotad stvorene troškove dodatnih usluga).

branding.hr ima ugovorno pravo odstupiti od projekta, u bilo kojoj fazi, ako se naručitelj nije pobrinuo za to da svi dokumenti i okolnosti koje su neophodne za optimalno ispunjavanje zadatka budu ispravni i dostupni, na vrijeme i u potpunosti. U slučaju odstupanja branding.hr-a od projekta, zbog gore navedenih razloga, naručitelj je obavezan nadoknaditi punu cijenu honorara za idejni projekt te punu cijenu dizajna za dovršeni dio projekta, uključujući i dotad stvorene troškove dodatnih usluga.

branding.hr ima ugovorno pravo odstupiti od projekta ako mu naručitelj grubo povrijedi profesionalni integritet ili ako je u zaostatku s plaćanjem honorara. Odstupanje pretpostavlja najavu povlačenja pismenim putem ili putem e-maila i odobrenje naknadnog roka plaćanja koji nije duži od četiri tjedna.

Uvjeti plaćanja

+

Računi se podnose u međufazama, najčešće u dva obroka, a prema dogovoru s naručiteljem. Broj međufaza ovisi o kompleksnosti i vremenskom trajanju projekta. Uplata predujma za dogovoreni posao smatra se prvim plaćenim dijelom računa a uplata drugog i/ili završnog dijela računa uplaćuje se prije predaje završnih materijala naručitelju. P

laćanjem naknade za grube skice, pripremni rad odnosno idejni projekt, naručitelj ne stječe vlasničko pravo niti pravo na iskorištavanje. Naručitelj ne dobiva pravo korištenja autorskog djela dok cjelokupni honorar nije isplaćen (npr. ako je prvi obrok plaćanja podmiren, a drugi ili više njih-u slučaju da se projekt sastoji od više od dva obroka-nije, naručitelj ne stječe vlasničko pravo niti pravo na iskorištavanje). Računi dospijevaju na naplatu u roku od 7 radnih dana nakon ispostavljanja. U slučaju da klijent izmijeni ili proširi prvotne zahtjeve (vezane uz obim i/ili vremensko trajanje projekta), branding.hr ima pravo na dodatnu naknadu, razmjerno dodatnoj količini obavljanja posla.

Obaveze i prava naručitelja

+

Naručitelj se obvezuje da će sve valjane dokumente i okolnosti koje su neophodne za optimalno ispunjavanje zadatka, na vrijeme i u potpunosti učini dostupnima branding.hr-u U slučaju kašnjenja predaje istih, branding.hr nije obavezan poštovati prethodno dogovoreni termin završetka posla i/ili ima pravo odstupiti od projekta. U slučaju odstupanja branding.hr-a od projekta zbog gore navedenih razloga, naručitelj je obavezan nadoknaditi honorar za idejni projekt te punu cijenu dizajna za dovršeni dio projekta (uključujući i dotad stvorene troškove dodatnih usluga).

Naručitelj ima zakonsko pravo korištenja svih materijala (u slučaju da je dogovoren rad na dizajnu vizualnih komunikacija: slikovnim i/ili tekstualnim) koje predaje branding.hr-u
Naručitelj ostvaruje sva, ugovorom određena prava, tek u trenutku podmirenja svih, ispostavljenih računa od strane branding.hr-a
Naručitelj je zakonski obavezan poštovati činjenicu da djelo dizajnera može biti korišteno, samo i isključivo, prema odredbama ugovora; samo za predviđeni cilj i samo u dogovorenom opsegu.
Naručitelj nema pravo korištenja ‘otvorenih datoteka’, ako drukčije nije ugovoreno. Naručitelj ima pravo ukazati na nedostatke i zahtijevati njihovo ispravljanje u razumnom roku.

Za više detalja o pojedinostima te pravnim obavezama koje nastaju kupnjom usluge pogledajte stranicu Uvjeti suradnje.